Herinventarisatie & valorisatie: erfgoed in jouw gemeente naar waarde schatten

Erfgoed 1 min

In 2017 en 2018 actualiseerde IOED IGEMO de inventaris bouwkundig erfgoed in onze regio. Maar liefst 1892 gebouwen passeerden de revue. Een actualisatie bleek nodig, want 300 gebouwen bleken gesloopt of niet in hun oorspronkelijke staat te zijn. Tijdens de actualisatie werd in onze regio ook erfgoed aangetroffen dat niet op de inventaris stond. Op vraag van enkele lokale besturen werd onderzocht of we erfgoed in onze regio kunnen herinventariseren. Lier en Duffel gaven alvast hun akkoord!

Onze regio op de inventaris bouwkundig erfgoed
Onze regio op de inventaris bouwkundig erfgoed

Herinventarisatie biedt bescherming

De inventaris bouwkundig erfgoed werd in 1985 voor onze regio opgemaakt door het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed. Tijdens de actualisatie (2017-2018) van de inventaris kwamen heel wat interessante gebouwen naar boven die niet op de lijst staan. Hierdoor genieten ze vaak niet de verzorging die ze verdienen.

Alle gebouwen op de inventaris zijn onderhevig aan enkele rechtsgevolgen. Zowel de eigenaar van het bouwkundig erfgoed als het lokaal bestuur zijn verantwoordelijk voor de zorg ervan. Wanneer er een stedenbouwkundige of omgevingsvergunning voor sloop wordt aangevraagd, moet de stad of gemeente haar beslissing duidelijk motiveren. Het lokaal bestuur moet aantonen dat er rekening wordt gehouden met de erfgoedwaarde.

Valorisatie: erfgoed naar waarde schatten

Naast herinventarisatie is er in de gemeente vaak nood aan valorisatie: het naar waarde schatten van bouwkundig erfgoed. Bij (ver)bouwdossiers is het moeilijk in te schatten welke gebouwen waardevol zijn, wat de erfgoedwaarde is en welke delen behouden moeten blijven. Vroeger bood het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed soelaas, maar het behandelen van onbeschermd erfgoed is vandaag een lokale aangelegenheid.

Dankzij valorisatie krijgen gebouwen op de inventaris een quotering en worden de belangrijkste bouwelementen vermeld. Discussies over al dan niet te behouden elementen worden op die manier vermeden. Valorisatie creëert eveneens een transparant kader waarbinnen de gemeente kan handelen. Omgevingsdiensten en het college kunnen efficiënt en objectief een besluit formuleren rond verbouwingen of sloop.

Dankzij de regionale aanpak rond herinventarisatie en valorisatie van bouwkundig erfgoed, kan er objectief, gericht en efficiënt gewerkt worden. Interesse voor uw gemeente? Neem dan zeker contact op met onze erfgoeddienst.