written by
Leen Seynaeve

CC Binder in Puurs als prototype van energetisch renoveren

1 min

AGB Puurs stapte op 28 juni vorig jaar officieel in ‘See2Do!’: een Europees subsidieproject dat wil aanzetten om meer en beter te renoveren. CC Binder, het gloednieuw Cultureel Centrum, werd als prototype geselecteerd om energieverbruik optimaal te reduceren.

CC Binder als demonstratiegebouw

De grondige verbouwing van CC Binder was het uitgelezen moment om het gebouw te verduurzamen. Zowel naar technieken in het gebouw als naar energieverbruik na de verbouwing. De visie en uitbouw van het cultureel centrum sluit naadloos aan bij de doelstelling van See2Do!: ‘doen door te zien’. Naast het aanbrengen van isolatie, wil het gebouw aantonen dat uitbreiding niet altijd nodig is, maar dat je ook bij renovatie kan inzetten op kleinere, compacte volumes waar je met technieken een maximale flexibiliteit van het gebouw kan beogen mét oog voor energie-efficiëntie.

Zo kunnen alle functies gegarandeerd blijven, kunnen zoveel mogelijk activiteiten en verenigingen in het gebouw een plaats krijgen en wordt er gestreefd naar een maximale bezetting op verschillende tijdstippen.

Het volledige gebouw krijgt dan ook een doorgedreven gebouwbeheersysteem met toegangscontrole dat continu gemonitord wordt. Voor de installatie van het gebouwenbeheerssysteem ontvangt AGB Puurs een subsidie van € 126.403,65.

CC Binder feestelijk geopend

Op 6 september 2018 werd het Cultureel Centrum feestelijk geopend. Iedereen is vanaf nu welkom om dit gebouw te bezoeken.

CC Binder was dan ook de uitgelezen locatie om de laatste thermografische woningscans te starten. Burgers konden zich die avond niet alleen inschrijven voor de scan maar kregen ook een toelichting bij het gebouw.

CC Binder was dan ook de uitgelezen locatie om de laatste thermografische woningscans te starten. Burgers konden zich die avond niet alleen inschrijven voor de scan maar kregen ook een toelichting bij het gebouw.

AGB Puurs vervangt provincie Antwerpen

Omwille van de te hoge kostprijs van fase 1 van de renovatie van het vormingscentrum in Malle besliste de provincie Antwerpen het project op de site on hold te zetten en uit ‘See2Do!’ te stappen. Het secretariaat van Interreg Vlaanderen- Nederland keurde op 20 juni 2018 de kandidatuur van AGB Puurs om de provincie Antwerpen te vervangen goed.

‘See2do!’ tracht enerzijds interesse op te wekken bij particulieren en gemeenten door energieverlies zichtbaar te maken via thermografische opnames, straat- en woningscans en luchtfoto’s. Anderzijds ligt een belangrijk aspect in het duidelijk maken van de mogelijkheden tot een energetisch efficiënte renovatie door het aantonen van best practices.