Van leegstand naar verweven locaties

Over IGEMO 1 min

In elke gemeente bevindt zich wel een verwaarloosd of leegstaand bedrijfsgebouw, al dan niet tussen woningen. Vaak heeft de gemeente mooie dromen voor deze sites, maar botst het bestuur op juridische of financiële knelpunten. Heeft jouw gemeente een leegstaande site waar economische invulling niet zo vanzelfsprekend is?

Tweede verwevingsoproep 'van leegstand naar verweven locaties'

Via de tweede verwevingsoproep bieden de VVSG, het Kenniscentrum Vlaamse Steden en het Agentschap Innoveren & Ondernemen een unieke kans op gratis externe expertise. Deze expertise gaat van een uitgebreid juridisch en/of financieel advies, begeleiding bij bewonersparticipatie en ontwerpend onderzoek tot ondersteuning bij de onderhandelingen met ontwikkelaars en eigenaars. De sites die geselecteerd worden, kenmerken zich door leegstand en/of verwaarlozing en dreigen als werklocatie verloren te gaan.

De oproep richt zich tot alle Vlaamse steden en gemeenten. Voor de geselecteerde sites zal een realistisch ontwikkelingsperspectief worden uitgewerkt, rekening houdend met de marktontwikkelingen en met de nodige terugkoppeling naar bedrijven die in het gebied actief zijn of er zich willen vestigen.

Praktisch

De indientermijn voor deze oproep werd verlengd tot 14 november 2019. Dat geeft gemeenten nog een maand de tijd om één of meerdere cases (maximaal 2 per gemeente) in te dienen. De begeleiding start in maart 2020 en loopt 3 jaar. Van de geselecteerde gemeenten wordt geen cofinanciering verwacht voor de externe expertise. Wel moet de gemeente zich engageren tot voldoende personeelsinzet om het beoogde project tot een goed einde te brengen.

Meer info

Meer informatie over de projectoproep vind je hier. IGEMO ondersteunt haar gemeenten bij de indiening van het dossier. Interesse? Neem dan contact op met Anneleen Van Tendeloo of Els Cools van IGEMO.

leegstand