Reminder: update Register Onbebouwde Percelen

Omgeving 1 min

Gemeenten zijn verplicht om een register van onbebouwde percelen bij te houden. Jaarlijks wordt aan iedere gemeente een subsidie verleend voor het updaten van dit register. IGEMO ondersteunt haar gemeenten graag voor een update van dit register.

Register Onbebouwde Percelen (ROP)

Het Register Onbebouwde Percelen (ROP) geeft een lijst weer van onbebouwde percelen in woongebied, die in aanmerking komen voor bebouwing. Zo'n register vormt een uitstekend monitorinstrument voor het gemeentelijk woonbeleid. Het bijhouden ervan is verplicht voor Vlaanderen en elke gemeente, maar het moet ook regelmatig geüpdatet worden.

Jaarlijks wordt aan iedere gemeente een subsidie verleend voor het updaten van het Register Onbebouwde Percelen. Gemeenten binnen het werkingsgebied van IGEMO kunnen beroepen op de dienstverlening van hun intercommunale voor deze update.

Interesse of meer info? Neem dan contact op met ruimtelijkeplanning@igemo.be.

De GIS dienstverlening van IGEMO

Ook voor het inventariseren en digitaliseren van onderstaande informatie, kunnen gemeenten bij IGEMO terecht.

  • Register CRAB - adressenbestand
  • ROP - Register Onbebouwde Percelen
  • Register RVV - Recht van Voorkoop
  • DSI - Digitale stedenbouwkundige informatie
  • Planbaten/planschade
  • ...