written by
Sigrid Palmers

Het Lokaal Atrium: gedeelde passie voor omgeving in onze regio

Omgeving 1 min

Dinsdag 5 november vond bij IGEMO het lokaal Atrium plaats. Omgevingsambtenaren uit regio Rivierenland ontmoeten elkaar en delen hun kennis over omgevingsvergunningen en de laatste nieuwe wijzigingen in het landschap. Het lokaal Atrium Mechelen wordt drie keer per jaar georganiseerd door het departement omgeving.

Brainstorm sessie over kwalitatief verkavelen tijdens het lokaal Atrium Mechelen

Archeologische duik & Lier als voorloper met Bouwmeester Scan

In de voormiddag worden de aanwezige omgevingsambtenaren ondergedompeld in de wetgeving archeologie. Alde Verhaert (departement onroerend erfgoed) licht recente wijzigingen in de wetgeving toe. De toepassingsmogelijkheden van de archeologienota in het omgevingsvergunningenbeleid worden weer opgefrist. De presentatie van Alde kan je hier downloaden.

Jasmine Cryns, projectontwikkelaar bij IGEMO vult aan met info over de basisdienstverlening van de IOED IGEMO (kort voor Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst). Via de IOED kunnen gemeenten een afgesloten raamovereenkomst bekomen voor archeologisch vooronderzoek. De presentatie van Jasmine kan je via de volgende link downloaden.

Projectontwikkelaar Jasmine Cryns - IGEMO

Na een korte duik in het archeologisch verleden wordt door Werner van Gijsel, omgevingsambtenaar bij de stad Lier, de bouwmeester scan van Lier toegelicht. De stad Lier participeerde als één van de eerste gemeenten in Vlaanderen in het nieuw te ontwikkelen instrument 'Bouwmeester scan'. Lier behoort daarmee tot de voorlopers van steden en gemeenten in Vlaanderen die naar de toekomst van hun ruimtelijk beleid kijken. Het rapport van deze bouwmeester scan kan hier raadplegen.

Om een vullende voormiddag af te sluiten, geeft Els Albts (Vlaamse Landbouw Maatschappij) een presentatie over de instrumenten landinrichting, zoals omschreven in het decreet. Tot slot wordt een korte toelichting gegeven over recente wijzigingen in het omgevingsvergunningenlandschap (zie presentatie Departement Omgeving).

Gedeelde passie voor een kwalitatieve omgeving

Het namiddag programma wordt volledig ingevuld met de volgende centrale vraagstelling: "Hoe realiseren we kwaliteit in het omgevingsvergunningenbeleid?". Werner van Hoof, clustermanager omgeving & erfgoed, belicht de successen van de kwaliteitskamer van ad hoK (Huis voor omgevingskwaliteit).

De rest van de dag wordt gevuld met een interactieve workshop. De lokale omgevingsambtenaren gaan zelf in gesprek over woonkwaliteit in omgevingsvergunningen, het tegengaan van ontwikkelingsdruk in dorpskernen en kwalitatief verkavelen. Ideeën, kennis en tips worden onderling uitgewisseld.

Conclusie van de dag? Een boeiende bijeenkomst voor mensen met een gedeelde passie voor omgeving. Graag tot op het volgende lokaal Atrium in 2020!