Liep jouw gemeente in 2018 deze subsidie mis?

Omgeving 1 min

Jaarlijks wordt aan iedere gemeente een subsidie verleend voor het updaten van het register onbebouwde percelen. Dit register bestaat zowel voor gemeenten als voor de Vlaamse Overheid. Het register vormt een uitstekend monitorinstrument voor het woonbeleid. Gemeenten binnen het werkingsgebied van IGEMO kunnen beroepen op dienstverlening voor o.a. het updaten van het register onbebouwde percelen.

Het register dient halfjaarlijks ge├╝pdatet te worden en geeft een lijst weer van onbebouwde percelen in woongebied, die in aanmerking komen voor bebouwing. Gemeenten zijn verplicht om een register van onbebouwde percelen bij te houden, aldus bepaald in de Vlaamse Codes Ruimtelijk Ordening en het decreet grond- en pandenbeleid. Het subsidieformulier dient nadien enkel aangevuld en verstuurd te worden naar het departement Ruimte Vlaanderen.

De GIS dienstverlening van IGEMO

Gemeenten binnen het werkingsgebied van IGEMO kunnen beroepen op dienstverlening voor o.a. het updaten van het register onbebouwde percelen. Ook voor het inventariseren en digitaliseren van onderstaande informatie kunnen lokale besturen bij IGEMO terecht.

  • Register CRAB - adressenbestand
  • ROP - Register Onbebouwde Percelen
  • Register RVV - Recht van Voorkoop
  • DSI - Digitale stedenbouwkundige informatie
  • Planbaten/planschade
  • ...

Liep jouw gemeente deze subsidie mis?

Als intergemeentelijke vereniging begeleidt IGEMO gemeenten in de ontwikkeling van een GIS-systeem. Neem hiervoor steeds contact op met onze GIS-dienst via ruimtelijkeplanning@igemo.be.