Experten gezocht voor kwaliteitskamer omgeving

Omgeving 1 min

Ad hoK, het Huis voor omgevingskwaliteit, is op zoek naar experten voor de kwaliteitskamer. Het gaat om experten in (landschaps)architectuur, ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu, (onroerend) erfgoed, mobiliteit of duurzaamheid.

Kennis uit deze domeinen worden samen gebracht in een adviesverlenende expertenpool. Deze pool staat gemeentebesturen bij in complexe ruimtelijke vraagstukken.

Over ad hoK

ad hoK, Huis voor omgevingskwaliteit, heeft als missie de omgevingskwaliteit te verhogen. De drie streekintercommunales IGEMO, Haviland en Interleuven slaan hiervoor de handen in elkaar. Met ad hoK staan we 75 gemeentebesturen bij in het realiseren van ruimtelijke kwaliteit op hun grondgebied.

Dit doet ad hoK via een gelaagde aanpak, gesteund op drie pijlers: adviseren, begeleiden en inspireren. Voor het adviesluik beroept ad hoK zich op de kwaliteitskamer: een externe pool van experten die zich buigt over complexe ruimtelijke vraagstukken.

De drie streekintercommunales IGEMO, Haviland en Interleuven slaan hiervoor de handen in elkaar. Met ad hoK staan we meer dan 80 gemeentebesturen bij in het realiseren van ruimtelijke kwaliteit op hun grondgebied.
Het werkingsgebied van ad hoK

De kwaliteitskamer

In de kwaliteitskamer zetelen experten uit verschillende domeinen:

  • (landschaps)architectuur
  • ruimtelijke ordening en stedenbouw
  • milieu
  • (onroerend) erfgoed
  • duurzaamheid
  • ...

Deze experten vormen het adviespanel om lokale besturen bij te staan. Voor zowel publieke als semipublieke projecten. De selectie van experten gebeurt in samenwerking met Team Vlaams Bouwmeester en Vlinter.

Expert? Stel je kandidaat!

Blink je uit in een of meerdere van bovenstaande domeinen? Denk je toekomstgericht na over ruimte? Ga je complexe ruimtelijke uitdagingen niet uit de weg?

Stel je dan voor 1 mei kandidaat voor de kwaliteitskamer. Meer info over de kandidaatstelling, engagementen en vergoeding vind je op de website.

ad hoK zoekt experten voor de kwaliteitskamer
ad hoK zoekt experten voor de kwaliteitskamer
ad hok kwaliteitskamer