Hoe streef je naar ruimtelijke kwaliteit?

Omgeving 2 min

Op maandag 17 september ging in het Predikheren te Mechelen de inspiratiesessie “streven naar kwaliteit” door. De sessie werd georganiseerd door het Huis voor Omgevingskwaliteit - kortweg ad hoK. Dit is een samenwerking rond ruimtelijke kwaliteit met streekintercommunales IGEMO, Interleuven en Haviland.

Inspiratiesessie ad hoK: Streven naar ruimtelijke kwaliteit in het Predikheren te Mechelen
Hoe kom je tot ruimtelijke kwaliteit?

Wat is ruimtelijke kwaliteit?

Streven naar kwaliteit moet niet als een doelstelling, maar als een plicht beschouwd worden. Zo luidt de boodschap tijdens de introductie van de inspiratiesessie. In navolging daarvan geven drie topexperten hun visie over de prangende vraag... Wat is kwaliteit?

Els Nulens (Blauwdruk Stedenbouw) benadert deze vraag vanuit beeldkwaliteit. Aspecten van beeldkwaliteit zoals beleving, identiteit en ritme zijn hier enorm belangrijk volgens haar. Hardwin De Wever (AG VESPA) legt de focus meer op het bestuurlijke aspect, met name de organisatie, ontwerpend onderzoek, het juiste instrumentarium en het belang van onderhandelen. Ward Verbaekel (Officeplusarchitecten) licht tot slot het beeldkwaliteitsplan van Nijlen toe. Zo toont hij aan hoe belangrijk het is om als bestuur proactief een visie te ontwikkelen en dit consequent te vertalen in het vergunningsbeleid.

"Wat is kwaliteit? Daar kan ik geen pasklaar antwoord op geven, maar ik kan je wel vertellen hoe het te bekomen!"
- Hardwin De Wever

De presentaties van Els en Hardwin kan je downloaden via deze link. Informatie over het beeldkwaliteitsplan van Nijlen kan je raadplegen via www.nijlenmorgen.be.

De eerste ervaringen met de kwaliteitskamer

De kwaliteitskamer van ad hoK heeft ondertussen reeds 20 dossiers geadviseerd bij 7 verschillende lokale besturen. Drie getuigen (burgemeester Walter Horemans uit Berlaar, schepen Hanna Van Steenkiste uit Oud-Heverlee en Bart Verheyen – senior expert bij ad hoK) deelden hun eigen ervaringen met de kwaliteitskamer.

Walter Horemans, Hanna Van Steenkiste en Bart Verheyen delen hun eerste ervaringen met de kwaliteitskamer.
Walter Horemans, Hanna Van Steenkiste en Bart Verheyen delen hun eerste ervaringen met de kwaliteitskamer.

Conclusie? De kwaliteitskamer van ad hoK heeft een grote meerwaarde voor alle partijen. Zowel voor het lokale bestuur, als voor de betrokken architecten en bouwheren. De adviezen van de kwaliteitskamer worden steeds integraal bevestigd door het bevoegde college.

Meet the team: dit zijn de experten van de kwaliteitskamer

De kwaliteitskamer bevat een multidisciplinaire pool van experten waarop een lokaal bestuur kan beroepen. Aan het einde van de inspiratie konden aanwezigen kennis maken met de leden van de expertenpool via een speed-date formule. De sessie eindige succesvol met boeiende en geamuseerde gesprekken waar veel info werd uitgewisseld.

Kon je er niet bij zijn? De experten worden in een handige brochure voorgesteld op de website. Op de hoogte blijven van sessies, opleidingen en nieuwigheden binnen ad hoK? Schrijf je onderaan in op onze mailinglijst.

Uw gegevens worden door IGEMO, Interleuven en Haviland (organisatoren ad hoK) uitsluitend voor dit doel gebruikt. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en niet aan derden verstrekt. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd.