Huis voor omgevingskwaliteit (ad hoK), schiet uit startblokken

Omgeving 2 min

"Een ad hoc aanpak voor ruimtelijke vraagstukken". Dat is waar ad hoK, Huis voor omgevingskwaliteit, voor staat. IGEMO, Interleuven en Haviland slaan de handen in elkaar om met vereende kracht de omgevingskwaliteit te verhogen. Ad hoK wil lokale besturen actief ondersteunen in haar taken en ruimtelijke visie.

Huis voor omgevingskwaliteit, een ad hoc aanpak voor ruimtelijke vraagstukken

Een ad hoc aanpak voor ruimtelijke vraagstukken

Lokale besturen worden steeds vaker geconfronteerd met complexe ruimtelijke uitdagingen. Versnipperde landschappen, een verharding van 14% en een enorm fileprobleem zijn slechts enkele voorbeelden. De juiste expertise is echter niet altijd op het juiste moment ter beschikking om deze problemen aan te pakken. Het zijn net de lokale besturen die, als belangrijkste vergunningverlenende overheid in Vlaanderen, een grote impact hebben op de omgevingskwaliteit op het terrein.

Ad hoK wil het instrument bij uitstek zijn om lokale besturen hierin te ondersteunen. Streekintercommunales IGEMO, Interleuven en Haviland slaan daarom de handen in elkaar. Door kennis en expertise uit verschillende domeinen te delen wil ad hoK haar missie waar maken: de omgevingskwaliteit verhogen.

Kwaliteit met grote K

Ad hoK werkt volgens een gelaagde aanpak met drie grote pijlers: adviseren, begeleiden en inspireren. Het adviserend orgaan binnen ad hoK is de Kwaliteitskamer: een multidisciplinaire pool van experten waarop lokale besturen kunnen beroepen. Voor omgevingsdossiers en ruimtelijke processen, zoals de opmaak van een masterplan of RUP, formuleert de kwaliteitskamer een kwalitatief en geïntegreerd advies.

Lokale besturen kunnen rekenen op de juiste begeleiding via een open oproep. Die open oproep zorgt voor het vinden van de juiste ontwerper voor het juiste project. Specifieke aanbestedingsopdrachten worden opgevolgd door middel van een onafhankelijke jury, die het portfolio van de ontwerper analyseert.

Tot slot wil ad hoK inspireren, door verschillende opleidingen en inspiratiesessies te organiseren. De focus ligt daar steeds op thema's die belangrijk zijn voor lokale besturen. Op efficiënte wijze wordt kennis vergroot en uitgewisseld. Als ultiem resultaat beoogt ad hoK een optimale ruimtelijke omgevingskwaliteit in een lokale context.

Lanceringsevent met Vlaams Bouwmeester

Op 29 november wordt ad hoK officieel voorgesteld op de eerste inspiratiesessie, in Cinema ZED te Leuven. Op het programma staat de filmvoorstelling 'Plannen voor Plaats', een vragenronde met Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en workshop over ruimtelijke uitdagingen voor lokale besturen. Afsluiten doen we met een debat en aangename lunch.

Meer info over ad hoK? Surf dan naar www.igemo.be/adhok en bekijk de online folder.

omgeving ad hok ruimtelijke ordening