Opstart nieuwe onderwijsinitiatieven in regio Rivierenland

Werken & Leren 2 min

Er beweegt heel wat op de onderwijsmarkt. Op 15 oktober ging in Mechelen een infomoment door over nieuwe onderwijsinitiatieven in regio Rivierenland. Het POF (Provinciaal Overlegforum Duaal Leren) en CMP (Centraal Meldpunt) werden uitgebreid toegelicht. Het infomoment zette voor alle belanghebbenden de nieuwigheden op een rijtje.

Infomoment CMP & POF in het Cultuurcentrum van Mechelen

Het vernieuwde Provinciaal Overlegforum (POF) Duaal Leren

Duaal Leren biedt jongeren het beste van beide werelden: werken en leren. Het decreet betreffende duaal leren (van 30 maart 2018) voorziet in de oprichting van een overlegforum. In de provincie Antwerpen zijn er drie erkende overlegfora, waaronder het overlegforum Rivierenland (arrondissement Mechelen).

Het overlegforum is samengesteld uit aanbieders van duaal leren, afgevaardigden van het CLB, sociale partners, het RTC, OCMW's, VDAB, Syntra en Departement Onderwijs & Vorming en de organisatoren. In haar hoedanigheid van het regionaal samenwerkingsverband, wordt het voorzitterschap waargenomen door IGEMO.

Centraal Meldpunt (CMP)

Het Centraal Meldpunt is ambitieus project tegen vroegtijdige schooluitval voor alle secundaire scholen in de regio. Doelstelling van het meldpunt is om ongekwalificeerde uitstroom in de regio te verminderen. Het CMP fungeert als gemeenschappelijk aanspreekpunt en expertisecentrum voor alle CLB's van de regio.

In de opstartfase, die loopt tot eind dit jaar, wordt het project gefinancierd door IGEMO, stad Mechelen, het vrij CLB Het Kompas Mechelen en CLB GO! Mechelen.

"Onze regio vormt het economisch hart van Vlaanderen en wil dit in de toekomst ook blijven. Het ontplooien, aan de oppervlakte krijgen en benutten van talenten – kennis en kunde – van eenieder, in de eigen regio is niet alleen een maatschappelijke plicht maar ook een absolute must om een topregio te blijven, zowel op economisch als sociaal vlak."

- Peter De Bruyne, algemeen directeur IGEMO

Het CMP wordt ook de unieke toegangspoort tot NAFT (Naadloos Flexibel Traject). Dat wil zeggen dat het CLB elke aanvraag tot een NAFT-traject voor leerlingen binnen het deeltijds of voltijds (buitengewoon) onderwijs aan het CMP overmaakt.

Werken & leren in een topregio

Deze regionale onderwijsinitiatieven willen jongeren begeleiden op maat en op het juiste moment in hun schoolcarrière. Zo willen we op regionale schaal vroegtijdige schooluitval verminderen en duaal leren toegankelijk maken.

Dankzij de regionale aanpak van het CMP slippen jongeren, die binnen de regio van school wisselen, niet door de mazen van het net. Het POF Duaal Leren zorgt dan weer voor een evenwichtig, regionaal aanbod van trajecten.

Meer info

De presentaties van het infomoment vind je terug op de website van IGEMO.

CMP POF