Regio Rivierenland rolmodel voor regiovorming in Vlaanderen

Over IGEMO 2 min

Heel wat thema’s en beleidsdomeinen stoppen niet aan de gemeentegrens. Sinds vier jaar werken twaalf gemeenten van het arrondissement Mechelen – ook meer en meer gekend als regio Rivierenland – systematisch samen rond o.a. mobiliteit, economie, klimaat, welzijn en zorg, onderwijs, ...

"We creëerden een daadkrachtig regionaal model dat ook besluiten kan nemen. Met de burgemeesters als kloppend hart, inspireerde dit model Vlaanderen om meer in te zetten op regiovorming." - Peter De Bruyne, algemeen directeur IGEMO.
"Regio is een anagram voor groei", dat is de duidelijke conclusie na drie jaar regionale samenwerking in Rivierenland.
"Regio is een anagram voor groei", dat is de duidelijke conclusie na drie jaar regionale samenwerking in Rivierenland.

Het Vlaams regeerakkoord zet in op regiovorming van onderuit

Volgens het Vlaams regeerakkoord moet regiovorming van onderuit gestimuleerd en gecoacht worden. Voor het huidig regeerakkoord werd de regioscreening van 2012 van onder het stof gehaald: in de twaalf gemeenten van onze regio werden maar liefst 257 vrijwillige samenwerkingsverbanden gedetecteerd. “Het huidig bestuurlijk landschap is complex en onoverzichtelijk”, aldus Koen Van den Heuvel (Burgemeester Puurs-Sint-Amands en voorzitter van de regionale mandaatgroep).

"De interesse voor een regionale aanpak stijgt. De afbakening van vaste regio’s, waarbinnen alle vormen van intergemeentelijke samenwerking moeten plaatsvinden, is een must. Het regionaal samenwerkingsmodel van regio Rivierenland functioneert in Vlaanderen als rolmodel van optimaal samenwerken." besluit Koen Van den Heuvel.

"Het afbakenen van vaste regio's, waarbinnen alle vormen van intergemeentelijke samenwerking moeten plaatsvinden, is een must"
- Koen Van den Heuvel, voorzitter regionale mandaatgroep

Een bestuurlijk organisatiemodel op maat van de regio

Het huidige samenwerkingsmodel boekte de afgelopen drie jaar heel wat successen. Maandelijks komt de regionale mandaatgroep samen. Deze bestaat uit burgemeesters van de betrokken gemeenten, een deputé, regionale parlementairen en ministers en wordt aangevuld met mandaathouders van middenveldorganisaties. De regionale mandaatgroep voert discussies over actuele issues, uitdagingen en ambities en formuleert visies, standpunten en voorstellen voor de regio.  Met respect voor de gemeentelijke autonomie worden deze teruggekoppeld en ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges van burgemeester en schepenen en de gemeenteraden. 

Peter De Bruyne (algemeen directeur IGEMO), Els Cools (streekmanager IGEMO) en Koen Van den Heuvel (voorzitter regionale mandaatgroep).
Peter De Bruyne (algemeen directeur IGEMO), Els Cools (streekmanager IGEMO) en Koen Van den Heuvel (voorzitter regionale mandaatgroep).

Samenwerkingen en regionale projecten worden in de praktijk beheerd door regionale beleidsgroepen met beleidsverantwoordelijken en bevoegde ambtenaren. Afhankelijk van het thema kan een regionale beleidsgroep uit verschillende expertises vanuit de gemeente en/of middenveldorganisaties bestaan. 

“De achterliggende stuwkracht van de regionale mandaatgroep en de beleidsgroepen is vertrouwen. Lokale besturen werken vrijwillig samen. Een goede wederzijdse verstandhouding en vertrouwen is bijgevolg onmisbaar in dit model.”, aldus Peter De Bruyne, algemeen directeur van IGEMO. Als motor en brandstof van Rivierenland, faciliteert en coördineert IGEMO heel wat vrijwillige samenwerkingsverbanden in de regio.

Staten-Regionaal Rivierenland

Om te vermijden dat streekbeleid verzandt in een sectorale benadering, wordt er éénmaal per jaar een Staten-Regionaal georganiseerd. Dit is een meeting waarbij mandatarissen, ambtenaren, middenveldorganisaties, stakeholders en geïnteresseerden betrokken en geïnformeerd worden bij regionale ontwikkelingen en het streekbeleid.

De derde Staten-Regionaal gaat door op 7 maart 2020 en belooft inspirerende thema’s, sprekers en een interactieve aanpak. Een niet te missen event voor iedereen die nauw betrokken is bij lokaal en regionaal beleid. 

De Staten-Regionaal is gratis. Het volledige programma raadplegen en inschrijven kan via www.regiorivierenland.be

Aftermovie Staten-Regionaal 2018