Regio Rivierenland kiest voor mobipunten

Mobiliteit 1 min

Gemeenten en bedrijven in regio Rivierenland zoeken continu naar manieren om de mobiliteit te verbeteren. Veel gemeenten hebben plannen voor de opstart of uitbouw van auto- en deelfietsystemen, extra fietsenstallingen, het opwaarderen van stationsomgevingen ... Mobipunten zijn het ideale concept om al deze initiatieven en vervoersmethoden op elkaar af te stemmen.

Wat zijn mobipunten?

Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende (voornamelijk mobiliteits-)diensten beschikbaar zijn. Zo'n punt is ingericht om op kleinschalig niveau multimodaal vervoer mogelijk te maken en te promoten. De voornaamste diensten betreffen mobiliteit, zoals stopplaatsen voor openbaar vervoer, elektrische laadpalen, fietsdelen ... maar ook andere zaken worden aanvullend aangeboden: info over buurtactiviteiten, een broodautomaat, locker voor pakjes, een postbus, wifi ...

Mobipunten kunnen zowel in stedelijke als landelijke gebieden ingericht worden. Het belangrijkste is dat de functionaliteiten van een mobipunt op maat van de buurt zijn. Zoals een treinstation de mobiliteitshub van een stad is, wordt een mobipunt de hub van een buurt.

Mobipunten in regio Rivierenland
Zo zou een mobipunt er uit kunnen zien (bron: https://www.mobipunt.be/)

Mobipunten in regio Rivierenland

IGEMO diende een subsidieaanvraag in bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De uitdaging van het project is om tegen 2022 vijftien mobipunten te realiseren in onze regio.

"Vijftien regionale mobipunten in een regionaal netwerk, die gekend zijn en massaal gebruikt worden, gerealiseerd tegen eind 2022, dat is de uitdaging van dit project."

Concreet willen IGEMO en de gemeentebesturen tegen 2022, als aanvulling op het huidige aanbod, investeren in o.a. fietsenstallingen, deelfietsen (ook elektrisch), autodeelplaatsen, informatievoorzieningen, zoenzones, elektrische laadpalen, pakjesautomaten ... en deze te centreren in een herkenbaar mobipunt. Zo'n mobipunt kan ingericht worden in een bestaand station, aan een ziekenhuis of op een andere belangrijke plaats in de gemeente.

Ambitieus project

Dankzij de regionale aanpak krijgen steden en gemeenten de kans om versneld, goedkoper, ambitieuzer en met meer impact duurzame vervoersmodi te faciliteren.

Niet enkel in de eigen gemeente, maar in de hele regio zullen mobipunten een vertrouwd begrip worden. Het bestaande aanbod van (mobiliteits)diensten wordt versterkt en verruimd, waarbij de focus op gebruiksgemak centraal staat.

Met de regionale mobipunten hopen we niet alleen (alternatieve) mobiliteitsdiensten te faciliteren, maar ook een positieve impact te creëren op het klimaat en de basisbereikbaarheid van inwoners.