Duffelaars welkom op gemeentehuis voor participatiemomenten rond kernversterking

Omgeving 1 min

De start- en scopingsnota van het RUP 'Bruul' werd goedgekeurd, waardoor Duffelaars van 7 augustus tot 6 oktober inzagerecht hebben in het gemeentehuis. Het RUP omvat een kernvernieuwingsproject van het binnengebied, gelegen aan het Bruul-plein. Naast de periode van raadpleging, organiseert de gemeente Duffel drie participatiemomenten. Op 8 augustus, 30 augustus of 20 september kunnen inwoners participeren en eventuele bezorgdheden uiten.

'Poorten' in RUP Bruul

Op de site, omsloten door het Bruulplein, de Kapelstraat en de OLV-laan wordt een woonprogramma uitgewerkt. Ook commerciële ruimtes kunnen eventueel worden ondergebracht. Het project heeft uitdrukkelijke aandacht voor duurzaamheid, betaalbaar wonen en architectonische kwaliteit. In het onbebouwd binnengebied wordt een perceel, dat zich aan de ‘poort van de gemeente Duffel (Oost)’ bevindt, aangesneden. Poorten komen voor langs de voornaamste straten die toegang geven tot een gebied dat andere functies heeft dan haar omgeving. In het bijzonder zijn poorten interessant op de grens tussen een overgang van ruimten, zoals de toegang van een woonkern. Poorten hebben verschillende functies. Ze kunnen het binnenrijden van een woonkern aangeven met eventueel het signaal snelheid te minderen. Bovendien verhogen poorten de aantrekkelijkheid van de kern.

Ligging plangebied

Communicatie en participatiemomenten

De opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Bruul' gebeurt conform art. 2.2.18. e.v. uit de VCRO. Communicatie en participatie vormt een belangrijk luik in deze planningsprocedure. Het publiek wordt formeel tweemaal betrokken in dit proces, bij de aanvang (publieke raadpleging) en bij het openbaar onderzoek. Dat gebeurt telkens in de vorm van een informatievergadering/infomoment. Inwoners krijgen uiteraard ook de gelegenheid om binnen de periode van publieke raadpleging/openbaar onderzoek schriftelijk te reageren. In het traject RUP Bruul worden drie infomomenten voorzien tijdens de periode van de publieke raadpleging. Alle inwoners van Duffel moeten de mogelijkheid krijgen om participatief mee te werken aan het traject.