Kwaliteitscel Omgeving wil hét instrument zijn om ruimtelijke en architecturale kwaliteit te verhogen

Omgeving 1 min

Vlamingen en hun baksteen in de maag ... al dat bouwen en verbouwen brengt de dag van vandaag wel wat problemen met zich mee. Versnipperde landschappen, een verharding van 14% en een enorm fileprobleem maakt dat het hoog tijd wordt om op een andere manier over ruimte na te denken.

Residentie Graanmolens te Oppuurs
Residentie Graanmolens - Oppuurs

Ruimtelijke vraagstukken vertalen zich in inbreidingsprojecten, kernversterking en de verweving van functies. Deze complexe projecten vereisen een multidisciplinaire aanpak en grondige expertise die de kennis van lokale besturen uitdaagt. Daarom richten intercommunales IGEMO, Interleuven en Haviland een 'Kwaliteitscel Omgeving' op om lokale besturen te ondersteunen. Deze ondersteuning rust op drie pijlers: adviseren, inspireren en opleiden. In het najaar gaat de 'Kwaliteitscel Omgeving' van start met een inspiratiesessie met discussie omtrent de documentaire 'Plannen voor Plaats', een film van Nic Balthazar in opdracht van Team Vlaams Bouwmeester. De kwaliteitscel ontvangt dan ook het label 'Steun van de Vlaams Bouwmeester'.

Ruimtelijke vraagstukken en vergunningsdossiers draaien steeds vaker rond inbreiding, kernversterking, densifiëring, enz. Vraagstukken die nood hebben aan een multidisciplinaire aanpak en die soms de expertise binnen het lokaal bestuur overstijgen.

Ondersteuning naar gemeenten

Als verlengstuk van lokale besturen weten de intercommunales welke ondersteuning hun gemeenten nodig hebben om tot kwalitatieve projecten te komen. De ondersteuning van de ‘Kwaliteitscel Omgeving’ heeft dan ook de doelstelling om het lokale niveau te versterken, om kennis uit te wisselen en de expertise te verhogen.

De lezingenreeks start op donderdag 29 november 2018 met een vertoning van de documentaire ‘Plannen voor Plaats’, een film van Nic Balthazar in opdracht van Team Vlaams Bouwmeester, in Cinema ZED te Leuven. Deze vertoning wordt aangevuld met een debat met de Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en een workshop over de toekomst van de ruimtelijke planning op het lokaal niveau.

Beeldmateriaal is eigendom van IGEMO

Vragen?

Voor vragen omtrent de 'Kwaliteitscel Omgeving' kan je steeds terecht bij:

Werner Van Hoof
Teammanager gebiedsontwikkeling
015 28 65 80

kwaliteitscel omgeving ruimtelijke ordening architectuur