Erfgoedkundige op pad in Rivierenland

Erfgoed 1 min

Michael, erfgoedkundige bij IGEMO, doorkruiste negen gemeenten van regio Rivierenland om het onroerend erfgoed in kaart te brengen. Negen maanden en 1892 panden later, werd de inventaris afgerond.

Agentschap Onroerend Erfgoed

De inventaris kadert in het openbaar onderzoek dat het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert in de provincie Antwerpen van 1 juni tot en met 30 juli 2018. De inventaris biedt een uitgebreid wetenschappelijk overzicht van het bouwkundig patrimonium met erfgoedwaarde in Vlaanderen. Daarbij gaat het niet alleen om grote monumenten zoals kerken of kastelen. Hoeves, brouwerijen, bruggen, maar ook dorpswoningen en grenspalen komen aan bod. Straat per straat werd nagekeken of alles nog aan de beschrijving voldeed. Panden die gesloopt of te veel verbouwd werden staan niet meer op de inventaris. Hieronder enkele sfeerbeelden van het on(t)roerend moois dat onze regio te bieden heeft:

Vliegende reporter

Michael deed op verplaatsing ook dienst als vliegende reporter. Regelmatig werden collega's op de hoogte gehouden van Michaels avonturen. De lokale fauna volgde onze erfgoedkundige met argusogen ...