Gemeenten in regio Rivierenland aan de slag met slimme mobiliteit

Mobiliteit 1 min

Mobiliteit stond hoog op de lokale agenda’s bij de verkiezingen van 2018. Eén van de mogelijkheden om in dat domein actie te ondernemen, is slimme mobiliteit. Steden en gemeenten uit regio Rivierenland bekijken op dit moment hoe ze data van ANPR-camera’s kunnen gebruiken om slim met verkeer om te gaan.

"Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men tegenwoordig meer camera's dan Mariabeeldjes tegen" aldus Alex Goethals, schepen mobiliteit in Puurs.
Zes steden en gemeenten slaan de handen in elkaar om aan slimme mobiliteit te doen via ANPR-data
Zes steden en gemeenten slaan de handen in elkaar om aan slimme mobiliteit te doen via ANPR-data

ANPR-data zijn goud waard

Steden en gemeenten investeren de laatste jaren fors in ANPR-camera’s (‘automatic number plate recognition’) voor verkeershandhaving en politieonderzoek. Tot op heden worden de camera’s vooral gebruikt om trajectcontroles, inhaalverboden en autoluwe zones te monitoren. De gegevens die deze camera’s verzamelen, zijn echter ook op andere domeinen goud waard. Denk aan het aansturen van slimme verkeerslichten, omleidingen bij evenementen en parkeerbegeleiding faciliteren. Ook in economisch onderzoek en onderzoek naar CO2-uitstoot kunnen we veel leren van ANPR-data. Tot op heden worden deze camera’s nog niet ‘slim’ ingezet. Daar willen lokale besturen verandering in brengen.

“Op het vlak van ANPR-data is er momenteel veel in beweging. De Federale Politie rolt een nationale backoffice uit voor ANPR-gegevens, waarin de ANPR-initiatieven op regionaal, provinciaal en lokaal niveau geïntegreerd worden. Informatie Vlaanderen onderzoekt intussen hoe die geïntegreerde gegevens ontsloten kunnen worden met respect voor de privacy.” aldus Pieter Dresselaers, projectleider van IGEMO. “Daarom is het erg belangrijk dat steden en gemeenten mee vooruit denken in deze technologische ontwikkelingen en hun zeg kunnen hebben.”

Op 15 februari 2019 zaten zes steden en gemeenten uit regio Rivierenland samen rond de tafel in Puurs voor de eerste workshop rond ANPR-toepassingen. Het ultieme doel van de workshop was om de gemeentelijke datanoden te inventariseren. In een latere fase worden concrete ANPR-toepassingen, in functie van deze noden, onderzocht.

Mobiliteitsmanagement met ANPR

De workshop is onderdeel van het project ‘Mobiliteitsmanagement met ANPR’ dat loopt van november 2018 tot november 2019. Het project wordt gesteund door het Agentschap Innoveren & Ondernemen en kadert in het City of Things-programma. Meer info over het project vind je op www.igemo.be/ANPR

De workshop is onderdeel van het project ‘Mobiliteitsmanagement met ANPR’ dat loopt van november 2018 tot november 2019. Het project wordt gesteund door het Agentschap Innoveren & Ondernemen en kadert in het City of Things-programma.
ANPR