written by
Sarah Luyten

Lier zoekt pilootproject voor huisvesting seizoenarbeiders

Wonen & energie 2 min

Ben je land- of tuinbouwer die seizoenarbeiders te werk stelt? Zorg je zelf voor hun huisvesting? Dan zijn IGEMO en Stad Lier op zoek naar jou! Met verschillende partners wordt in jouw bedrijf naar de ideale formule gezocht om seizoenarbeiders goed en reglementair te huisvesten. Het project 'Mijn bedrijf, jouw thuis', werd opgericht om de land- en tuinbouwsector hierin te begeleiden en ondersteunen.

Seizoenarbeiders op een goede manier huisvesten is geen makkelijke kwestie binnen de land- en tuinbouwsector

Mijn bedrijf, jouw thuis

Land- en tuinbouwers hebben de dag van vandaag heel wat verantwoordelijkheden. Zo moeten ze actief communiceren, goede relaties onderhouden met de buurt, een goede landbouwer én ondernemer zijn. Een onderbelicht thema, is dat van seizoenarbeiders en hun huisvesting. Het project 'Mijn bedrijf, jouw thuis' wil land- en tuinbouwers hierin ondersteunen op een constructieve manier.

In de sector worden jaarlijks heel wat seizoenarbeiders te werk gesteld. Deze arbeiders komen overwegend uit het buitenland en hebben vaak problemen om voor korte tijd een verblijf te vinden. Land- en tuinbouwers huisvesten de arbeiders meestal thuis of in het bedrijf zelf. Dit resulteert echter vaak in woongelegenheden die niet ideaal of zelfs niet reglementair zijn. Kennis van de wooncode, openbare ruimten en bouwvergunningen vormen bijkomende vereisten om goede huisvesting voor gastarbeiders te voorzien. Het is niet meer dan begrijpelijk dat dit te veel gevraagd is voor de doorsnee ondernemer.

Dat het thema een hot topic is binnen de sector, blijkt uit een enquête die door 233 land- en tuinbouwers uit de regio werd ingevuld.

Seizoenarbeiders aan het werk

Oplossingen verkennen

Het project 'Mijn bedrijf, jouw thuis' gaat in verschillende fases met deze problematiek aan de slag. In een eerste fase worden land- en tuinbouwers uitgebreid bevraagd naar hun ervaring met seizoenarbeiders en hun huisvesting. Daarnaast worden juridische implicaties en mogelijke oplossingen onderzocht. In een tweede fase werken we met de deelnemende partners en gemeenten een inspiratietoer uit. De 'best practices' in België en Nederland worden onderzocht op vlak van haalbaarheid, kostprijs, tevredenheid bij alle partijen ...

Uit deze twee onderzoeksfases worden ideale formules gedestilleerd om seizoenarbeiders te huisvesten. Om deze formules in de praktijk te testen is Stad Lier op zoek naar een land- of tuinbouwer die zich als pilootproject wil laten begeleiden in dit traject.

Jouw bedrijf als pilootproject?

Ben je land- of tuinbouwer die seizoenarbeiders huisvest? Ben je bereid mee te werken aan een oplossing voor jouw bedrijf en dat van collega's? Dan is jouw bedrijf het pilootproject waar stad Lier en IGEMO naar zoeken!

Samen bekijken we wat haalbaar is voor jouw bedrijf en toetsen we de best mogelijk formules af met je onderneming. Vanuit jouw ervaring in de sector werken we knelpunten in de praktijk weg en maken we van jouw bedrijf een voorbeeldtraject.

Interesse of meer info? Stuur voor 1 oktober een mail naar charlotte.dekoninck@igemo.be.

seizoenarbeiders huisvesting