Logistieke Kaart voor regio Rivierenland gunstig onthaald

Mobiliteit 2 min

Op 15 juni 2018 werd in Mechelen het resultaat van het project De Logistieke Kaart voorgesteld aan steden en gemeenten, sectorfederaties, Vlaamse overheidsorganisaties en andere geïnteresseerden. Dat project werd gefinancierd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen in kader van het actieplan ‘Ondernemingsvriendelijke gemeente’. Die oproep had een specifieke thematische focus, namelijk ‘Mobiliteit en bereikbaarheid als onderdeel van een ondernemingsvriendelijk gemeentelijk beleid’. Mobiel21, FEBETRA en IGEMO startten in 2015 met het project ‘De Logistieke Kaart’, een project dat geïntegreerde data gebruikt voor een betere geleiding van vrachtverkeer.

De Logistieke Kaart
www.delogistiekekaart.be

Interactieve kaartapplicatie voor beleid en communicatie

De Logistieke Kaart is een beleidsondersteunend instrument en communicatiemiddel waarbij gegevens die voorkeursroutes van vrachtwagens bepalen, gebundeld, verrijkt en ontsloten worden. Het gaat om een demoversie voor regio Rivierenland die ontwikkeld werd met de hulp van het in Leuven gevestigde Nazka Mapps.

In eerste instantie worden data ontsloten via een interactieve kaartapplicatie: www.delogistiekekaart.be. Daarnaast is het mogelijk om via API’s de achterliggende database te consulteren en de data eenvoudig te gebruiken in andere applicaties zoals routeplanners. Dat is een opstapje naar de verdere ontwikkeling van toepassingen op het vlak van Smart Mobility.

De kaartapplicatie biedt een gebruiksvriendelijke en snelle manier om deze data ruimtelijk te visualiseren voor zowel beleid als ondernemingen en transportfirma’s. Wegwerkzaamheden en/of manifestaties (die in GIPOD bekend zijn) maar ook conflictpunten en andere logistiek relevante informatie (tonnagebeperking, parkings, gelegen langs school, categorisering vrachtroutes) worden eenvoudig raadpleegbaar en samengevat per gemeente.

Bijna alles wat in de winkel ligt, heeft in een vrachtwagen gezeten

Vrachtverkeer is een onlosmakelijk onderdeel van onze economie: bijna alles wat in de winkel ligt heeft in een vrachtwagen gezeten. Er wordt verwacht dat goederentransport tegen 2030 zal groeien met 44 procent ten opzichte van 2012. Door de manier waarop wonen en bedrijvigheid in Vlaanderen verweven zijn, zorgt die groei voor problemen met leefbaarheid en verkeersveiligheid. De Logistieke Kaart is een tool voor beleid en communicatie die kan helpen om investeringskeuzes te motiveren en om regionale afstemming te vereenvoudigen.

Positief onthaal bij logistieke spelers en beleidsmakers

Een demonstratie van de Logistieke Kaart werd enthousiast onthaald door de aanwezigen. Meteen werd de vraag gesteld of het mogelijk was dezelfde toepassing te ontwikkelen voor de regio Kempen en voor heel Vlaanderen.

"Enkele jaren geleden konden wij alleen maar dromen van een dergelijke tool..." - Isabelle De Maegt, woordvoerder Febetra

Deelnemers van het slotevent verwezen ook naar mogelijkheden die de applicatie biedt om routeplanning voor uitzonderlijke of gevaarlijke transporten te vereenvoudigen. Ook als hulpmiddel om aan regionale beleidsafstemming te doen, had De Logistieke Kaart bijval.

Verdere ontwikkeling gevraagd

De Logistieke Kaart in haar huidige vorm is een demoversie die toont welke integratie van data mogelijk is. Er is echter nog werk aan de winkel om deze gegevens te vertalen naar onder meer tpeg-formaten en API's die de data opvraagbaar maken in andere toepassingen. Ook de kwaliteit van de gebruikte gegevens kan nog veel verbeteren. Gemeenten zouden daarom een extra inspanning moeten leveren om de verkeersbordendatabank en de GIPOD-data volledig, correct en actueel te houden. Dat is een noodzaak om verdere toepassingen op het vlak van Smart Mobility te ontwikkelen.

Ook de ontwikkeling van een platform waarmee heel Vlaanderen bediend wordt en een werkwijze om het statische deel van de data actueel te houden werd gevraagd.

Alle resultaten werden gebundeld in een handige brochure. Meer informatie over het project en de brochure vind je op www.igemo.be/delogistiekekaart.

Slotevent De Logistieke Kaart
Rivierenland mobiliteit