RUP maakt nieuw retailcenter in Mechelen-Noord mogelijk

Omgeving 1 min

Het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) voor het nieuw retailcenter in Mechelen-Noord werd vastgesteld door de gemeenteraad. Een noodzakelijke voorwaarde voor de oprichting van het retailcenter, dat gepland staat in 2021. Het wordt geen shoppingcenter à la Wijnegem, maar een retailcenter op maat van de stad.

Plangebied Mechelen Noord IV, beter bekend als 'de lus'

De 'lus'

Het plangebied van het RUP bevat de gronden tussen de N16 en R6 in het noordwesten van Mechelen, beter bekend als 'de lus'. Met de opmaak van het RUP wenst de stad in deze zone een complementair aanbod te creëren ten opzichte van de handelsactiviteiten in de binnenstad. Ook de 'poortfunctie' die deze plek heeft, wordt op een kwalitatieve manier ingevuld.

In het RUP wordt de lus gedefinieerd als 'bedrijventerrein voor grootschalige kleinhandel'. Dit wil zeggen dat grotere handelszaken, die in de binnenstad geen plaatsje vinden, zich hier kunnen vestigen. Groothandel, kantoren en congrescentra worden bewust uitgesloten.

Drie bestemmingszones

Het RUP bepaalt niet alleen de bestemming voor het nieuwe retailcenter. Ook een zone voor wegeninfrastructuur en een bufferzone worden vastgelegd.

Het gebied voor wegeninfrastructuur voorziet plaats voor wegen en aanhorigheden. Het oprichten van zoutsilo's is eveneens toegestaan. De bufferzone wordt in zijn oorspronkelijke staat bewaard of als groenruimte ingericht. Een bufferzone functioneert als overgangsgebied tussen twee bestemmingen. In dit geval tussen de groene bestemming van de omgeving en de zone voor bedrijvigheid.

Meer info

De voorschriften en het grafisch plan van het RUP kunnen geraadpleegd worden. Het grafisch plan met legende vind je eveneens onderaan. Meer info over de invulling van het retailcenter vind je via HLN.


mechelen