IGEMO zet in op meer groen in bedrijventerreinen via Green Deal

Klimaat 1 min

Meer dan 110 bedrijven, organisaties en (lokale) besturen ondertekenden gisteren de Green Deal. Dit houdt in dat ze zich de komende drie jaar engageren om de biodiversiteit op hun terreinen te verhogen. IGEMO tekende mee, maar engageert zich al jaren voor meer groen en natuur in haar bedrijventerreinen.

De Green Deals zijn een initiatief van Vlaams minister Joke Schauvliege om bedrijven en sectoren te vergroenen

Voordelen voor bedrijf en omgeving

Investeringen in meer biodiversiteit op bedrijventerreinen zorgen voor de bescherming en het herstel van natuurwaarden. Ze versterken het ‘groenblauwe netwerk’ en zorgen zo voor een gezondere omgevingskwaliteit binnen en buiten de bedrijventerreinen. Meer groen heeft positieve gevolgen voor ons klimaat en draagt bij aan waterzuivering, brengt verkoeling en zuivert de lucht.

IGEMO is op dit domein al jaren een innovatieve speler. In 2003 werd in de ontwikkelde KMO-zone ‘Misstraat’ in Berlaar resoluut gekozen voor een groene bufferzone met volledig nieuwe gracht die aansluit op het bekenstelsel van de gemeente. Alle bedrijven kunnen hemelwater rechtstreeks laten afvloeien in de gracht. Ook op onze andere kmo-zones vind je telkens open grachten, bufferbekkens, groenbuffers en laanbeplanting die de biodiversiteit verhogen.

In een recenter verleden ondernam IGEMO ook andere ecologische en duurzaam georiënteerde initiatieven. Mooie voorbeelden zijn onder meer de installatie van twee bijenhotels, en de aanleg van een wilde bloemenweide ter hoogte van de KMO-zone Duffel Itterbeek.

Engagement voor de toekomst

Door mee in de Green Deal te stappen, wil IGEMO haar nadrukkelijk engagement voor de toekomst tonen. Belangrijke actiepunten zijn het verhogen van het draagvlak, het mee instappen in een lerend netwerk, de focus houden op het algemeen welzijn (gaande van de lokale werknemer tot de sporadische leverancier), en bewustwording creëren rond biodiversiteit in het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Concreet zal IGEMO op zoek gaan naar eventuele partners voor het opstellen van een studiefase of beheerplan omtrent biodiversiteit op haar bedrijventerreinen. Ook zal onderzocht worden of terreinen verder kunnen worden ingericht voor een duurzame beleving voor het personeel en buurtbewoners, bijvoorbeeld door aangepaste straatobjecten, zitbanken bij bestaande poelen, graspleinen, moestuin, etc.