IGEMO partner in nieuw Europees mobiliteitsproject MOVE

Mobiliteit 1 min

MOVE - Mobility Opportunities Valuable to Everybody - is een ambitieus, Europees mobiliteitsproject. Samen met Nederlandse, Duitse, Britse en Deense partners diende IGEMO het projectvoorstel in bij Interreg North Sea Region. De eerste partnermeeting vindt plaats in september.

MOVE wil door co-creatie mobiliteit verbeteren in regio Rivierenland
MOVE wil door co-creatie mobiliteit verbeteren in regio Rivierenland

Moderne groene mobiliteitsinitiatieven zoals fiets- en autodelen, Über en CO2-neutraal transport zijn vaak niet aanwezig in (semi)-rurale gebieden. De lange afstanden en het gebrek aan kritische massa, zorgen ervoor dat deze initiatieven duur en soms zelfs onhaalbaar zijn. Het resultaat is dat mensen op de auto zijn aangewezen, wie zich dat niet kan veroorloven, raakt ofwel geïsoleerd of trekt naar de stad.

Gemeenten worstelen op hun beurt om hun regio bereikbaar te houden en het (openbaar) vervoer te vergroenen. Het openbaar vervoer blijft hier echter zwaar gesubsidieerd en is niet altijd efficiënt.

MOVE wil door co-creatie mobiliteit verbeteren in regio Rivierenland

Om die problemen aan te pakken, wil MOVE innovatieve en duurzame mobiliteitsinitiatieven ontwikkelen via co-creatie: het rond de tafel brengen van gemeenten, kennisinstellingen, lokale economische spelers, mobiliteitsaanbieders en de plaatselijke bevolking. De belangrijkste doelgroep zijn echter de gebruikers: ouderen, pendelaars, studenten en “mobility poor” (zij die door een gebrek aan mobiliteit geïsoleerd raken en een afstand hebben tot de arbeidsmarkt). De looptijd van het project is drie jaar.

MOVE wil door co-creatie mobiliteit verbeteren in regio Rivierenland
Bestaande en nieuwe vervoersdiensten worden getest, geëvalueerd en hertekend binnen MOVE
Samen met Nederlandse, Duitse, Britse en Deense partners diende IGEMO het projectvoorstel in bij Interreg North Sea Region.
Samen met Nederlandse, Duitse, Britse en Deense partners diende IGEMO het projectvoorstel in bij Interreg North Sea Region.
Rivierenland mobiliteit MOVE