IGEMO dient projectvoorstel in voor mobipunten

Mobiliteit 1 min

IGEMO diende samen met partners een projectvoorstel in rond mobipunten. Het projectvoorstel wil mobipunten digitaliseren en werd begin juli ingediend binnen de oproep Smart Mobility Belgium van de Federale Overheid. Mobipunten zijn een concept in ontwikkeling in Vlaanderen en Europa. Ze kunnen een belangrijke rol spelen in het lokale aanbod van personenvervoer, ook in regio Rivierenland.

Wat zijn Mobipunten?

Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende (voornamelijk mobiliteits-)diensten beschikbaar zijn. Zo'n punt is ingericht om op kleinschalig niveau multimodaal vervoer mogelijk te maken en te promoten. De voornaamste diensten betreffen mobiliteit, zoals stopplaatsen voor openbaar vervoer, maar ook andere zaken worden aanvullend aangeboden: info over buurtactiviteiten, een broodautomaat, locker voor pakjes, fietsdelen, elektrische laadpalen, een postbus, wifi ...

Mobipunten kunnen zowel in stedelijke als landelijke gebieden ingericht worden. Het belangrijkste is dat de functionaliteiten van een mobipunt op maat van de buurt zijn. Zoals een treinstation de mobiliteitshub van een stad is, wordt een mobipunt de hub van een buurt.

Mobipunten kunnen zowel in stedelijke als landelijke gebieden ingericht worden. Het belangrijkste is dat de functionaliteiten van een mobipunt op maat van de buurt zijn.
www.mobipunt.be

Projectvoorstel voor regio Rivierenland

Samen met Taxistop asbl, Taxistop vzw, autodelen.net en Infopunt Publieke Ruimte diende IGEMO begin juli een projectvoorstel in. Het voorliggende project zal toepassingen opleveren die:

  • gebruikers de weg helpt te vinden naar mobipunten;
  • hen helpt om vervoersdiensten te reserveren en verplaatsingen te plannen;
  • hen toelaat feedback te geven over de diensten en de toestand van mobipunten;
  • lokale besturen helpt om de mobipunten op hun grondgebied te beheren.

IGEMO zal in dit project de noden en mogelijkheden van haar aangesloten besturen in regio Rivierenland in kaart brengen. Het project zou één jaar lopen en starten in het najaar van 2018.

Rivierenland