Laatste oproep voor Herbestemming Kerken

Erfgoed 1 min

Het Projectbureau Herbestemming Kerken lanceerde onlangs de zesde (en laatste) oproep voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies voor kerken. Heeft je gemeente, kerkfabriek of parochiale ploeg ideeën om een kerk te voorzien van een neven- of herbestemming? Dan is deze oproep voor jou!

Chirojeugd Vlaanderen bouwde een klooster om tot jeugdverblijfscentrum De Karmel.
Chirojeugd Vlaanderen bouwde een klooster om tot jeugdverblijfscentrum De Karmel.
Foto: Jap BVBA

Projectbureau Herbestemming Kerken

Kerkgebouwen en religieus erfgoed bieden kansrijke opties voor een gedeeltelijke of volledige herbestemming. Door religieus erfgoed te neven- of herbestemmen gaat waardevol religieus erfgoed niet verloren en wordt het gered van verval. Meer informatie over het projectbureau en enkele realisaties vind je op de website.

Een projectmanager en de Vlaams Bouwmeester gaan voor jouw project op zoek naar het beste architectenbureau. De architecten maken een functionele, technische én financiële analyse van de haalbaarheid. Op basis van het eindresultaat kan je verdere keuzes nemen en een project opstarten.

IOED IGEMO

IGEMO financiert als stakeholder mee het projectbureau. Voor elke kerk in regio Rivierenland draagt IGEMO 1.000 euro bij aan de studie. In onze regio werd er al een haalbaarheidsstudie uitgevoerd in de Sint-Amanduskerk in Blaasveld en ook voor verschillende kerken in Bornem wordt een onderzoek gestart.

IOED IGEMO heeft in Bornem ook voorafgaande participatiemomenten georganiseerd, samen met de kerkfabriek, gemeente en parochieteams. Uit deze participatiemomenten werden de noden van de inwoners duidelijk. Deze noden werden vertaald naar voorstellen waar het projectbureau mee aan de slag kan.

Laatste oproep voor haalbaarheidsstudie

Heeft je gemeente, kerkfabriek of parochiale ploeg ideeën om een kerk te voorzien van een neven- of herbestemming? Dan kan jouw gemeente zich kandidaat stellen via het aanvraagformulier tot 15 april 2019. Meer info over de kandidaatstelling vind je hier.

Alleen kandidaturen die ondertekend zijn door zowel het gemeente- als het betrokken kerkbestuur of het centrale kerkbestuur zijn ontvankelijk voor deze zesde oproep. Dossiers waar een concreet idee en een engagement is om plannen uit te voeren krijgen voorrang.

Indien er interesse is om een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor één of meerdere kerken in uw gemeente, neem dan contact op met xavier.baecke@igemo.be of michael.vancraen@igemo.be.