Kick-off van City of Things project 'Mobiliteitsmanagement met ANPR'

Mobiliteit 1 min

Op 21 november 2018 vond in het stadhuis van Mechelen de startvergadering plaats van het project Mobiliteitsmanagement met ANPR. Het project buigt zich over de vraag of beschikbare nummerplaatherkenningscamera's beter benut kunnen worden in regio Rivierenland. Tijdens de vergadering werd de projectopzet afgetoetst aan projecten van het Agentschap Informatie Vlaanderen, IMEC, Smart Cities Vlaanderen en het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare werken.

ANPR-data zijn goud waard

In alle voorgestelde projecten wordt gezocht naar toepassingen van ANPR-gegevens. Tot op vandaag worden deze camera's enkel gebruikt voor politiedoeleinden, maar de data die ze verzamelen zijn op vele andere domeinen goud waard. De verzamelde data kunnen ook ingezet worden in het management van verkeer, zoals verkeerslichten of signalisatie aansturen, verkeersinformatie opleveren of parkeergeleiding vergemakkelijken. Maar ook het voorspellen van luchtvervuiling of geluidshinder is een optie. De mogelijkheden zijn enorm, maar worden de dag van vandaag amper tot niet onderzocht, laat staan gebruikt. Het City of Things-project 'Mobiliteitsmanagement met ANPR' wil daar verandering in brengen.

Smart Mobility

Bij de goedkeuring van het project werd duidelijk dat tal van andere spelers in dezelfde richting denken. Uit de startvergadering blijkt dat verschillende accenten en initiatieven elkaar perfect kunnen aanvullen. Met vereende kracht zullen het komende jaar grote stappen gezet worden in de toepassing van ANPR-gegevens. Puurs, IGEMO en de andere deelnemende gemeenten zetten zich met dit project op de kaart als voortrekkers van Smart Mobility binnen steden en gemeenten.

Het project  wordt uitgevoerd  met de steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen binnen de oproep City of Things.
Het project wordt uitgevoerd met de steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen binnen de oproep City of Things.

ANPR City of Things