Woonkwaliteit op de private huurmarkt verhogen

Wonen & energie 2 min

Op donderdag 6 december organiseerde VVSG 'De Woondag' in Mechelen. Op deze dag konden lokale en regionale beleidsmakers ervaringen uitwisselen rond één van de grotere uitdagingen van de toekomst: WONEN. Julie en Xandra, woonadviseurs bij IGEMO, verzorgden de sessie rond woonkwaliteit op de private huurmarkt.

Oplossingsgericht werken

Verschillende onderzoeken tonen aan dat de kwaliteit van de woningen op de private huurmarkt voor verbetering vatbaar is. Heel wat woningen zijn in slechte staat. De gemeente heeft een belangrijke opdracht binnen het woningkwaliteitsbeleid en kan hier echt een verschil maken.  Julie en Xandra lichten toe hoe IGEMO en haar lokale besturen proactief en oplossingsgericht te werk gaan rond woonkwaliteit.

"Intergemeentelijk samenwerken werpt duidelijk vruchten af in het versterken van het lokaal woonbeleid"

Binnen het werkingsgebied van IGEMO zijn twee intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ontstaan om het lokaal woonbeleid te realiseren. Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver slaan de handen in elkaar binnen het samenwerkingsverband 'Wonen langs Dijle & Nete'. Bornem, Puurs en Sint-Amands doen hetzelfde in 'Wonen in Klein-Brabant'. In concreto leggen de samenwerkingsverbanden zich toe op het opmaken van woonvisies en beleidsplannen, organisatie van lokaal woonoverleg, realisatie van woonadvies via loketwerking, inventariseren en beheren van leegstand en het bewaken en stimuleren van woonkwaliteit.

Bewaken en stimuleren van woonkwaliteit in de praktijk

De woonadviseurs van IGEMO kiezen voor een oplossingsgerichte werkwijze inzake woonkwaliteit. De keuze om de handhavende procedure niet te volgen, is bewust. De handhavende procedure is een drukkingsmiddel, maar niet het doel op zich. Idealiter wordt een procedure tegen eigenaars van een niet-conforme woning vermeden.

Binnen de oplossingsgerichte werkwijze neemt de woonadviseur een informerende, adviserende en sensibiliserende rol op zich. Indien er in de woonwinkel klachten binnenkomen van een huurder tegen een verhuurder of andersom, wordt aan beide partijen advies verleend. De woningcontroleur komt langs in de woning en maakt na de controle een conformiteitsattest op. Dit attest blijft idealiter onder de 9 strafpunten om de kwaliteit van de huurwoning zo lang mogelijk te garanderen. Indien er aanpassingen dienen te gebeuren, is de herstellingstermijn bespreekbaar. De huurder kan niet verwachten dat er binnen een week een aannemer klaar staat.

De oplossingsgerichte werkwijze van de woningcontroleurs tussen huurder en verhuurder heeft als groter doel om de algemene kwaliteit van huurwoning te verhogen. Woningcontroleurs motiveren de verhuurder om de huurwoning te herstellen in plaats van te verkopen. Indien er toch nood is aan de handhavende procedure, kan deze alsnog gekozen worden.

Verhuurders nog beter begeleiden

Binnen de oplossingsgerichte werkwijze kan er enkel druk gelegd worden op de eigenaar. Na controle dient deze zelf aan de slag te gaan om zijn huurwoning in orde te maken. Om eigenaars hierin meer te begeleiden en ontzorgen is het proefproject 'Geschikt-Ver(der)-Huren' ontstaan. Binnen dit project kunnen onze woonadviseurs een stapje verder gaan in het begeleiden van verhuurders. Er wordt een prioriteitenlijst met herstellingswerken opgemaakt. In een totaaloverzicht weet de eigenaar ook meteen voor welke premies hij in aanmerking komt. Het uiteindelijke advies heeft een sterke link met het Sociaal Verhuurkantoor. Het opstellen van een realistische huurprijs wordt gedaan met behulp van een huurschatter.

Bij vragen over woonkwaliteit kunnen inwoners terecht in de Woonwinkel of het Woonloket.

woonkwaliteit huurmarkt